Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellationer, reservationer och frågor till kommunfullmäktige

(dokumenten är införda i tidsföljd med det senaste överst)

Enkelfråga bilprovning>>

Interpellation skolvåld>>

Interpellation kommunpolis>>

Interpellation underskott BoU>>

Interpellatio om  vad  kommunfullmäktiges  beslut  innebär >> 

Interpellation om beredning av ett ärende>>

Interpellation sammanträdestider>>

Interpellation om ansvar för arbetet i kommunfullmäktige>>

Interpellation om ansvar för kvalitén på beslutsunderlag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige>>

Interpellation om vad kommunfullmäktigebeslut innebär>>

Fråga om ansvar för kvalitén på beslut i kommunfullmäktige>>

Fråga kvalité beslutsunderlag från kommunstyrelsen>>

Interpellation till Stefan Westin>>

Interpellation uppföljning arbetsmiljö Vidåkerskolan>>

Interpellation slogan>>

Interpellation marknadsföring av tomter>>

Interpellation skolmaten>>

Interpellation matsvinn>>

Interpellation trygg skolväg>>

Interpellation arbetsmiljö i Vingåkers skolor>>

Interpellation arbetsmiljön Vidåkersskolan>>

Interpellation bidrag Högsjö skola>>

Interpellation elevantal Högsjö skola>>

Interpellation kostnader nedläggning Baggetorps skola>>

Interpellation kostnader nedläggning Österåkers skola>>

Interpellation Barnomsorg i Vingåkers kommun

Interpellationer och frågor till kommunfullmäktige 8 juni
Interpellation näringslivsranking

Interpellation kalkyler för skolnedläggningar

Interpellation energibesparing

Interpellation kan fullmäktige ändra sitt beslut?

Interpellation trafiksäkerhet

Interpellation lokalbesparingar minst 3 miljoner

Fråga BoU matsal och gymnastiksal Baggetorp

 

Reservationer från kommunfullmäktige 27 april

Reservation mot nedläggning

Reservation mot beslut idag

Reservation mot nedläggning hösten 2009

Reservation bokslut

 

Interpellation skolfrågan till kommunfullmäktige 23 mars

 

Interpellation hjullastare