Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

VTL-politiker 2007-2010

Kommunfullmäktige: Ledamöter Martin Larsson, Olov Osmark, Hans Averheim och ersättare Alf Andersson, Madelaine Eklöf

Kommunfullmäktiges Valberedning: Vice ordförande Martin Larsson, ersättare Hans Averheim 

Kommunstyrelsen: Ledamot Roger Fredman och ersättare Hans Averheim

Barn- och utbildningsnämnden: Ledamot Roger Fredman

Socialnämnden: Ledamot Marie Jansson  

Bygg och miljönämnden: Ledamot Hans Averheim 

Teknik- och servicenämnden: Ledamot Madelaine Eklöf 

Kultur- och fritidsnämnden: Ledamot Raimo Pesonen 

Valnämnden: Vice ordförande Bosse ”Röfärgarn” Söderqvist 

Näringslivsnämnden: Ersättare Peter Gunnars

Viadidakt: Ledamot Francisco ”Paco” Capdevila 

Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund: Ledamot Martin Larsson 

AB Vingåkershem: Ersättare Alf Andersson 

Vingåkershem kommunfastigheter AB: Ersättare Alf Andersson 

Nämndeman: Bosse ”Röfärgarn” Söderqvist 

Gode man vid Lantmäteriförrättning: Bosse ”Röfärgarn” Söderqvist 

Borgerlig Vigselförättare: Bosse ”Röfärgarn” Söderqvist

 

Vägen till Livskvalitets tjugo pigga kandidater till 2006 års kommunfullmäktigeval:

Martin Larsson
Hans Averheim
Olov Osmark
Alf Andersson
Madelaine Eklöf
Raimo Pesonen
Roger Fredman
Anna Averheim-Osmark
Marie Janson
Margareta Lotterberg
Sofie Jouchims
Francisco Capdevila
Elisabeth Eliasson
Isabella Lundgren
Kjell Henryson
Björn Johansson
Ingegerd Fredman
Lena Stenbäck
Peter Gunnars
Bo Söderqvist

 

Martin Larsson, Skogens Gård, 0151 - 300 10

Partientreprenör. Styrelseordförande i Vingåkers Vårdcentral AB. Driver eget företag inom bland annat idéutveckling. Tidigare har jag arbetat som anställd i stödjande/ledande roller i syfte att anställda inom en väl fungerande verksamhet skall må så bra som möjligt och därmed kunna utveckla sin kreativitet.
Varför jag är med i partiet:
Jag vill att alla skall kunna göra sin röst hörd, även mellan valen.
Vingåkers kommun har en oerhörd potential som idag inte används till fullo. Jag vill hjälpa till att släppa loss positiva och kreativa krafter hos medmänniskor.
Hans Averheim, Hacksta, 0151 - 51 14 29
Familj: Maka, tre barn.
Har under de senaste åren arbetat i projekt med att vägleda arbetssökande och långtidsarbetslösa mot en långsiktig försörjning.
Varför jag är med i partiet:
Jag vill tillsammans med andra få till en positiv förnyelse, förändring och anda i Vingåker. Jag vill få igång optimala effektiviseringsåtgärder med ökade möjligheter att ta till vara på personalens vilja och kompetens
.

 

Olov Osmark, Läppe, 0151 - 101 51

Familj: Maka, tre söner. Utbildad ekonom och statsvetare. Arbetar sedan mer än 20 år inom livsmedelsindustrin. För närvarande är jag anställd som miljö- och kvalitétschef på Scan. Återflyttad till Vingåker efter att bott på andra orter de senaste 30 åren.

Varför jag är med i partiet:

Jag vill bidra till att göra den ort jag bor på attraktiv och långsiktigt hållbar. Att göra detta via VTL är för mig ett sätt att slippa de låsningar som arbete inom rikspartierna ovillkorligen medför.

 

Alf Andersson, Stenvred, 0151 - 603 90
Familj: Sambo, vuxna barn
Egenföretagare. På min fritid sysslar jag med gamla motorfordon.
Varför jag är med i partiet:
Fri företagssamhet är viktigt för mig. Kommunen skall drivas mer företagsmässigt med stor delaktigt av personalen
.

 

Madelaine Eklöf
Familj: Sambo, dotter
Jag har arbetat på SAS i 25 år med service i luften och på marken. Har varit egen företagare. På senare år (2000) utbildad till samtalsterapeut. Mina intressen är kreativitet, nytänkande, växande, möta nya utmaningar. Jag tycker om att renovera mitt hus och hjälpa andra i den mån jag kan. Jag vill se möjligheterna hos var och en.
Varför jag är med i partiet:
Jag vill påverka den miljö jag bor i, vara med om att fatta beslut som gagnar oss i Vingåkers kommun samt verka för en ökad livskvalitet, att vi tillsammans kan förändra vårt välbefinnande
.

 

Raimo Pesonen, Högsjö, 0151 - 602 41
Familj: Maka, fyra barn, fem barnbarn
Efter att ha arbetat de senaste 25 åren som sjukgymnast kan jag nu som pensionär äntligen ägna mig åt det som jag drömt om hela mitt liv - nämligen konsten.
Varför jag är med i partiet:
Vägen till Livskvalitet är för nytänkande, förnyelse och ökad demokrati i Vingåkers kommun - och jag vill lägga mitt strå till stacken. Fred, frihet, lika värde och rättvisa mellan människor samt vårdandet av naturen är tankar jag brinner för
.

 

Roger Fredman, Vingåker
Familj: maka och 4 barn
Jag är mycket musikintresserad och har ett familjeföretag med import och försäljning av musikintrument samt reparationer. Frilansar som musiker, tycker om friluftsliv och idrott.
Varför jag är med i partiet:
Jag blev attraherad av ett ledord i VTL:s program vid tiden för vår flytt till Vingåker sommaren 2003. Det var ordet Livskvalitet och det är något som jag tycker att Vingåker kan erbjuda och som jag vill arbeta för att utveckla.
Anna Averheim-Osmark, Hacksta, 0151 - 51 14 29
Familj: Make, två barn.
Arbetar på Vingåkers vårdcentral som sjukgymnast.
Varför jag är med i partiet:
Det var så många i min omgivning som pratade om att de ville ha en förändring i kommunen. Därför tog jag till slut steget in i politiken där påverkansmöjligheten finns
.
Marie Jansson, Ekhaga
Familj: Sambo,
Egen företagare.
Varför jag är med i partiet:
Jag har valt att gå med i VTL därför att jag vill se en utveckling av Läppe i första hand, men givetvis även hela Vingåkers kommun, helhetsperspektivet är vägen till förnyelse och utveckling.
Läppe är möjligheternas plats, här finns vila och rekreation i orörd svensk natur i kombination med närhet till pulserande städer i en av Sveriges aktivaste områden.
Att bevara och samtidigt utveckla tror jag är Vingåker kommuns framtid.
Margareta Lotterberg, Uggelboda
Familj: Make, två utflugna barn, barnbarn och hund
Intresseområden naturen, både på land och till sjöss i hjälmarsnipan och miljöfrågor. Läser allt från barnböcker till facklitteratur.
Varför jag är med i partiet:
Viktiga frågor för mig är, att barn och ungdomar får en så bra uppväxtmiljö som möjligt, förebyggande arbete inom social omsorg samt att småföretagande skall uppmuntras och underlättas.
Sofie Jouchims
Francisco Cap De Vila, Vingåker
Familj: Maka, tre barn
Egenföretagare, tolk och lärare. Uppvuxen i Spanien, har bott i bland annat Sydamerika (Chile), Italien, England och Förenade Arabemiraten. Före ankomsten till Sverige arbetade jag som marknadsföringschef för olika turistinriktade verksamheter.
Varför jag är med i partiet:
Påverka utvecklingen i Vingåker i rätt riktning genom Vägen till Livskvalitet. Vingåkers kommun har en fantastisk historia och tillgångar som kan göra denna kommun till en av de bästa i Sverige. Vi människor kan förverkliga allt vi vill, finns det vilja, kunskap och entusiasm så är detta möjligt!
Elisabeth Eliasson
Isabella Lundgren, Vingåker
Familj: Mor, två bröder
Mina intressen är Hjälmarsnipa, trädgårdsarbete, skogsvård, böcker samt Vägen till Livskvalitet. Jag arbetar som pedagogisk vaktmästare på en låg/mellanstadieskola.
Varför jag är med i partiet:
Vägen till Livskvalitet är "endast" ett kommunalt parti och kan därmed lägga all sin kraft på Vingåkers kommuns väl.
Jag vill påverka, det är därför jag valt detta nya parti.
 
Kjell Henryson, Vingåker, 0151 51 14 38
Familj: Maka, två tonårsbarn
Arbetar som provningsingenjör på Scania i Södertälje. På min fritid umgås jag med min familj, gärna med en svampkorg i skogen eller på en ridtur med islandshästar. Film, motorfordon och underhåll på huset är andra intressen.
Varför jag är med i partiet:
Vår kommun behöver utvecklas på ett positivt sätt. Därför är det t ex viktigt med närmiljön för barn och ungdomar som är vår framtid. Skolor, föreningsliv, arbetsliv, trafikmiljö mm ska vara anpassade till alla barn och ungdomars behov och förutsättningar. Kommunikationer från, till och inom vår kommun är också viktigt. För att kunna påverka detta så måste man arbeta politiskt. Jag gör det helst utan partipiska.
 
Björn Johansson, Läppe
Familj: Maka
Egen företagare. Bygger på huset på fritiden
Varför jag är med i partiet:
Som nyinflyttad känner jag till skillnad från större orter att det blir lättare att påverka utveckling och framtid inom näringsliv och samhälle.
Ingegerd Fredman, Vingåker, återinflyttad till samhället för tre år sedan
Familj: Make och fyra barn
Är utbildad violinpedagog och har sedan 1982 drivit ett familjeföretag med inriktning på försäljning och import av musikinstrument. Jag är aktiv i Katrineholms Symfoniorkester och engagerad som ledare för VGF Friidrott i Vingåker sedan 3 år tillbaka.
Varför jag är med i partiet:
En god livskvalitet är för mig grunden för all verksamhet. Miljö och hälsa är frågor som intresserar mig och VTL är ett aktivt lokalparti som på ett nytänkande sätt arbetat för frågor som berör medborgarna i Vingåkers kommun. VTL är positivt till att prova nya metoder och ta till vara nya spännande och kreativa lösningar i olika samhällsfrågor.
Peter Gunnars, Vad
Bo Söderqvist, Vannala Gård, 0151 - 310 50
Familj: maka, två barn, två barnbarn, hunden Conny
Egen företagare, lantbrukare, importör av Oasis. Var med och bildade VTL.
Varför jag är med i partiet:
Många hade åsikter om Vingåkers kommun men inte så många ville vara med och jobba förrän vi bildade VTL, då blev det stort intresse. Jag brinner för frågor som kan gynna folket i Vingåker.